Stakeholder management is belangrijk. Het zorgt ervoor dat de belangen, verwachtingen en behoeften van alle betrokken partijen in een project, organisatie of initiatief worden begrepen en geïntegreerd. Door een effectief stakeholder management kunnen de risico’s, kansen en impact van beslissingen en acties beter worden ingeschat en beheerd, wat de kans op succes vergroot.

Het kan ook bijdragen aan een betere relatie met stakeholders en de opbouw van vertrouwen en draagvlak, wat weer kan leiden tot positieve effecten op de reputatie en duurzaamheid van de organisatie of het project. We hebben een template gemaakt waarin je de stakeholders in kaart kunt brengen, kunt classificeren en management vanuit een (automatisch gegenereerd) dashboard.

  • Doelen van stakeholder management zijn o.a.
  • Compleet beeld verkrijgen van alle stakeholders.
  • Strategie bepalen voor communicatie naar deze stakeholders.
  • Overzicht maken en houden waardoor je de stakeholders proactief kunt managen.
  • Stakeholders zodanig betrekken dat de kans dat het programma of een project succesvol kan worden afgesloten binnen budget en tijd wordt vergroot.
  • Basis leggen om (wijzigende) stakeholders te kunnen volgen en daarop bijsturen.
  • Projectplan / programmaplan opzetten en optimaliseren.
  • Duidelijk kunnen rapporteren naar de verschillende stakeholders.

 

 

Log in om de template te downloaden.